Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

List Jana Brzechwy do Tadeusza Kotlarczyka zawierający zgodę na wykorzystanie przekładu „Rusłana i Ludmiły” A. Puszkina, 1962 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22)