Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Zgoda Ministerstwa Kultury i Sztuki na wystawienie sztuki „Beniowski” J. Słowackiego z pominięciem fragmentów objętych cenzurą, 1949 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 31)