Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

List Mieczysława Kotlarczyka do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie będący odpowiedzią na informację o planowanym zdymisjonowaniu go ze stanowiska dyrektora Teatru Rapsodycznego (s. 2), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)