Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Zezwolenie na wystawienie sztuki Sz. Rustaweli “Prawdziwa historia zdobycia Meksyku” na terenie miasta Rzeszowa, 1963
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22)