Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Wyciąg z protokołu z zebrania POP PZPR przy Teatrze Rapsodycznym odbytego w dniu 27 lutego 1967 roku zawierający zarzuty kierowane pod adresem Mieczysława Kotlarczyka (s. 2), 1967 (ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)