Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Pierwsza strona pisma powołującego Teatr Lalek “Groteska” na likwidatora Teatru Rapsodycznego, 1967
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 58)