… szkoła… szkoła… - Życiorys Janiny Kietlińskiej inżyniera chemii, nauczycielki chemii w Bochni

Życiorys Janiny Kietlińskiej (z d. Tryszczyłówny) ur. 20.10.1897 r.,  inżyniera chemii, nauczycielki chemii w Bochni do 1939; ANK, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, sygn. 29/1342/538 s. 29