… szkoła… szkoła… - Opis założenia szkoły w kronice Szkoły Ludowej w Zawoi

Opis założenia szkoły w kronice Szkoły Ludowej w Zawoi, 1852 r.; ANK, Akta szkolne i kroniki szkół podstawowych województwa krakowskiego, sygn. 29/1349/144