… szkoła… szkoła… - Okólnik  dot. stanu sanitarnego publicznych szkół powszechnych

Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego  dot. stanu sanitarnego publicznych szkół powszechnych, 1939 r.; ANK, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, sygn. 29/1342/36 s. 3