… szkoła… szkoła… - Legitymacja mieszkańca internatu

Legitymacja mieszkańca internatu Horsta Mohra, wydana przez Niemiecki Instytut Kształcenia Nauczycieli w Krakowie (Deutsche Lehrerbildungsansalt in Krakau) w 1942 r., ANK, Varia szkolne – zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/494/15, s. 1