… szkoła… szkoła… - Tableau maturalne Prywatnego Liceum xx.

Tableau maturalne Prywatnego Liceum xx. Misjonarzy w Krakowie, 1949 r.; ANK, Zakład Fotograficzny Adama Karasia (Bracia Karaś Film), sygn. 29/3979/1