… szkoła… szkoła… - Arkusz spisu z natury magazynu materiałów gospodarczych

Arkusz spisu z natury magazynu materiałów gospodarczych, 1953 r.; ANK, Państwowe Liceum Felczerskie w Krakowie, sygn. 29/1556/99 s. 63