… szkoła… szkoła… - Sprawozdanie dyrekcji Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego

Sprawozdanie dyrekcji Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. Klementyny z Tańskich Hofmanowej  w Bochni za rok szkolny 1932/1933; ANK, Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Klementyny Tańskiej Hoffmanowej w Bochni, sygn. 29/4160/22