… szkoła… szkoła… - Świadectwo praktycznego egzaminu na nauczyciela

Świadectwo praktycznego egzaminu na nauczyciela publicznych szkół powszechnych, 1932 r.; ANK, Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Krakowie, sygn. 29/1396/38