… szkoła… szkoła… - Zaświadczenie o odbyciu kursu nauczycielskiego,

Zaświadczenie o odbyciu kursu przygotowawczego do II egzaminu nauczycielskiego, 1931 r.; ANK, Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Krakowie, sygn. 29/1396/38