… szkoła… szkoła… - Fragmenty pracy uczniowskiej

Fragmenty pracy uczniowskiej dot. strojów ludowych z Podegrodzia i Gostwicy pow. Nowy Sącz, przygotowana na Regionalną Wystawę Wojewódzką w Krakowie, b. d.; ANK, Akta szkolne i kroniki szkół podstawowych województwa krakowskiego, sygn. 29/1349/155