… szkoła… szkoła… - Karta z dziennika kursantów Instytutu Technicznego

Karta z dziennika kursantów Instytutu Technicznego, wpisy uczniów w roku szkolnym 1871/1872; wśród nich zapiski nt. znanych artystów np. „Fałat Julian z Tuligłów, opuścił w maju”, „Kossak Wojciech z Paryża”, Wyższa Szkoła Przemysłowa w Krakowie, sygn. 29/485/108 s. 224-225