… szkoła… szkoła… - Jedna z początkowych kart

Jedna z początkowych kart Kroniki Publicznej Podstawowej Szkoły Żydowskiej w Krakowie, 1949 r.; ANK, Akta szkolne i kroniki szkół podstawowych województwa krakowskiego, sygn. 29/1349/78