Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Żywot Kopernika i jego naukowe zasługi

Żywot Kopernika i jego naukowe zasługi, tekst prof. dr Karlińskiego, dziekana Wydziału Filozoficznego, odczytany w dniu 19 lutego 1873 na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z 400-rocznicą urodzin wybitnego studenta Uczelni Mikołaja Kopernika (fragment)

ANK, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/151