Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Zaproszenie w ramach “Dni Krakowa” na przedstawienie “Mikołaj Kopernik”

[Nicolaus Copernicus] Zaproszenie w ramach “Dni Krakowa” na przedstawienie “Mikołaj Kopernik” wizja sceniczna L. H. Morstina z „Otrzęsinami w dniu 12 VI 1936 o godz. 20.30 na dziedzińcu Biblioteki Jagiellońskiej przy ul. Św. Anny 8]

W 1936 r. zainicjowano w Krakowie czerwcowy festiwal sztuki pod nazwą „Dni Krakowa”. Miał on się odbywać cyklicznie co dwa lata, stąd w 1938 r. odbyła się jego druga edycja. Wybuch wojny uniemożliwił kontynuowanie festiwalu. Do tradycji „Dni Krakowa” powrócono po wojnie. Festiwal odbywał się z różną częstotliwością. Naznaczony też był realiami czasów, w których się odbywał.

Przedstawienie „Mikołaj Kopernik” nieprzypadkowo odbywało się na dziedzińcu Collegium Maius, będącego ówcześnie siedzibą Biblioteki Jagiellońskiej. Tam właśnie, w latach 1899-1953 usytuowany był pomnik wielkiego astronoma, jednego z najznakomitszych absolwentów Uniwersytetu Krakowskiego (późniejszej Akademii Krakowskiej, obecnie Uniwersytetu Jagiellońskiego) autorstwa Cypriana Godebskiego.

Na plakacie umieszczono tarczę z godłem rektorskim oraz w tle motyw z drzwi katedry wawelskiej.

Plakat wydrukowany przez Zakład Graf.[iczny] “Styl” Kraków; proj.: Boczulski; wyk.: Ferd.[ynand] Gałuszka

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2570