Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Drzeworyt obrazu Jana Matejki

Drzeworyt obrazu Jana Matejki pt. „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”, ukończonego w roku  1873. Obraz został przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu  dla „uczczenia najsławniejszego ucznia”.

Drzeworyt wykonał  Jan Styfi (1841-1921), drzeworytnik warszawski, twórca i organizator zakładów drzeworytniczych w Warszawie

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny, sygn. 29/671/ 1621