Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Tekst wystąpienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tekst wystąpienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 19 lutego 1873 przed Senatem Uczelni w związku z 400-rocznicą urodzin wybitnego studenta Uczelni Mikołaja Kopernika (skan fragmentu)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki Antoniego Schneidra, sygn. 29/684/854