Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Mikołaj Kopernik wykłada swą naukę wobec uczonych krakowskich w r. 1509

Mikołaj Kopernik wykłada swą naukę wobec uczonych krakowskich w r. 1509. Kompozycya F. Sypniewskiego. Drzeworyt [Warszawa, lata 70. XIX w.]

Po powrocie z Rzymu mistrz Kopernik odbył w r. 1509 podróż do Krakowa, gdzie spotykał się i wykładał swą naukę w gronie dawnych znajomych i przyjaciół: Jakuba z Kobylina, Mikołaja z Szadku, Marcina z Olkusza, Bernarda Wapowskiego. Jedna z takich potencjalnych scen została sportretowana przez Feliksa Sypniewskiego (1830-1903), w oparciu o którego pracę powstał drzeworyt autorstwa Edwarda Gorazdowskiego (1843-1901). Rycina została opublikowana w numerze jubileuszowym „Tygodnika Ilustrowanego” z 22 II 1873 Nr 269 , poświęconym pamięci Mikołaja Kopernika, w 400. rocznicę urodzin.

ANK, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/155