Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Mikołaj Kopernik, ojciec

Mikołaj Kopernik, ojciec Mikołaja Kopernika, polskiego astronoma, rycina

ANK, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/170