Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej

Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej z pomnikiem Mikołaja Kopernika wg projektu Cypriana Godebskiego. Fotografia niedatowana, naklejona na firmowy papier znanego krakowskiego zakładu fotograficznego I. Krieger.

Znajdujący się centralnie pomnik to wykonana według projektu Cypriana Godebskiego w 1899 roku, odsłonięta rok później, statua Mikołaja Kopernika.

Pomysłodawcą wzniesienia pomnika był historyk sztuki Marian Sokołowski, fundusze z których powstał pomnik pierwotnie były przeznaczone na obrazy z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, do ich namalowania jednak nie doszło z powodu śmierci Jana Matejki, który miał być ich autorem. Stawiając pomnik Kopernika uczczono 500-lecie odnowienia UJ.

Pomnik odlany został z brązu przedstawia Mikołaja Kopernika w stroju żaka, stojącego na granitowym cokole, w który wmontowane są cztery marmurowe tablice z napisami w języku łacińskim poświęcone pamięci wielkiego astronoma. W rękach Kopernik trzyma astrolabium. Pierwotnie pomnik został zaprojektowany jako fontanna, o czym do dziś świadczą odpływy i koperty u dołu cokołu do wlewu wody.

W 1953 r. pomnik został przeniesiony z dziedzińca Collegium Maius na Planty, przed Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to jeden z trzech pomników uczonego w Krakowie. Pierwszy – klasycystyczny – wykonany z czarnego marmuru, autorstwa Jana Nepomucena Gallego, z 1822 r. znajduje się w kościele św. Anny, drugi – przedstawiający siedzącego Kopernika z dłonią wspartą o astrolabium – ufundowany został w 1873 r. przez Zofię Potocką, wykonany przez Walerego Gadomskiego, umieszczony w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności dla upamiętnienia 400. rocznicy urodzin astronoma.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/160