Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Teksty sztuk teatralnych

Teksty sztuk teatralnych: Portrety i astronomia. Dwa słońca – dialogi o Koperniku i Leonardzie da Vinci wg tekstów Ludwika Hieronima Morstina. Opracowanie dramaturgiczne Mieczysława Kotlarczyka. Zezwolenie na wykonanie sztuki wydały w 1952 r. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie (Wydział Kultury stwierdzał, iż nie ma zastrzeżeń co do poziomu artystycznego)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Teatr Rapsodyczny w Krakowie sygn. 29/822/31