Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Copernicus Nicolaus Mathematicus

Copernicus Nicolaus Mathematicus. Portret Kopernika z współczesnego drzeworytu [1873]

Drzeworyt wykonany był w Gdańsku w 1587 roku przez Tobiasza Sztymner. Portret ten przedstawiał Kopernika w wieku lat 40, w ubiorze kanonika fromborskiego. Powstał w oparciu o kopię portretu Kopernika znajdującą się na wieży przy zegarze w Strasburgu w Alzacji, namalowanej przez Tobiasza Sztymnera w 1570 r. w kapitularzu katedry we Fromborku. Kopia była namalowana na grubej blasze miedzianej. Według tego drzeworytu Jan Matejko w 1873 narysował na drzewie rysunek dla „Tygodnika Ilustrowanego” w Warszawie na Jubileusz Kopernika. Odbicie tego drzeworytu rozesłano do czytelników „Tygodnika Ilustrowanego” jako roczną premię  (z informacji zebranych przez J. Augustyna).

ANK, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/171