Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Reprodukcja obrazu Mikołaja Kopernika

Reprodukcja obrazu Mikołaja Kopernika namalowanego przez Jana Matejkę w 1873 roku

ANK, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/171