Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Partytura sztuki „Kopernik”

Partytura do sztuki „Kopernik” z 1953 autorstwa Lucjana Kaszyckiego (fragment)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Teatr Rapsodyczny w Krakowie sygn. 29/822/270