Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie - Mikołaj Kopernik, polski astronom, rycina

Mikołaj Kopernik, polski astronom, rycina

ANK, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/170