Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912 - Szkic rozmieszczenia budynków na terenie przyszłej wystawy

Szkic rozmieszczenia budynków na terenie przyszłej wystawy, VI 1911, ANK, Akta miasta Krakowa, Konwoluty, sygn. 29/33/Kr 6657, s. 409