Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912 - Kontrakt dzierżawy gruntu pod Wystawę Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy

Kontrakt dzierżawy gruntu pod Wystawę Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy, 19 VI 1911, ANK, Akta miasta Krakowa, Konwoluty, sygn. 29/33/Kr 6657, s. 217

Kontrakt dzierżawy gruntu pod Wystawę Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy, 19 VI 1911, ANK, Akta miasta Krakowa, Konwoluty, sygn. 29/33/Kr 6657, s. 218-219