Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912 - Szkic konkursu na różne rodzaje domów mające być prezentowane na Wystawie Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy

Szkic konkursu na różne rodzaje domów mające być prezentowane na Wystawie Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy, [1911], ANK, Akta miasta Krakowa, Konwoluty, sygn. 29/33/Kr 6657, s. 591

Model domu dla jednej rodziny z konkursu na Wystawę Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy, przygotowany przez Zdzisława Mączeńskiego (II nagroda), fot. Antoni Pawilkowski, 1912, własność Barbary Zbroi