Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912 -  Pismo Komitetu Wystawy do władz Krakowa z prośbą o przydzielenie dodatkowego gruntu

Pismo Komitetu Wystawy do władz Krakowa z prośbą o przydzielenie dodatkowego gruntu, [1911], ANK, Akta miasta Krakowa, Konwoluty, sygn. 29/33/Kr 6657, s. 515