Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912 - Program Wystawy Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy, 1912

Program Wystawy Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowy, 1912, ANK, Akta miasta Krakowa, Konwoluty, sygn. 29/33/Kr 6657, s. 589