Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912 - Pismo z Komitetu Wystawy

Pismo z Komitetu Wystawy (podpisane przez Władysława Ekielskiego i Franciszka Mączyńskiego) do władz Krakowa z prośbą o nasadzenia drzew i krzewów na areale przeszłej ekspozycji, 7 VI 1911, ANK, Akta miasta Krakowa, Konwoluty, sygn. 29/33/Kr 6657, s. 403