Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - Zjazd absolwentów Gimnazjum św. Anny …

Zjazd absolwentów Gimnazjum św. Anny, (piąty od lewej to Leon Kulczyński, dyrektor szkoły). Fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego, ok. 1930. ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/7735

Fotografia czarno-biała, portret przedstawiający trzydziestu jeden mężczyzn ustawionych w trzech rzędach, na tle murowanego ogrodzenia i koron drzew