Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - Władysław Mossoczy, nauczyciel gimnazjalny …

Władysław Mossoczy, nauczyciel gimnazjalny, radny miasta Podgórza. Fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego i Antoniego Gürtlera, ok. 1911. ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/86

Fotografia czarno-biała, portret atelierowy przedstawiający mężczyznę w średnim wieku