Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - Michał Koy, adwokat …

Michał Koy, adwokat, prezes Izby Adwokackiej, radny miasta w latach 1902–1911. Fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego, 1912–1920. ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/181

Fotografia czarno-biała, portret atelierowy przedstawiający starszego mężczyznę w okularach