Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - Jan Krupiński, kanonik kapituły katedralnej …

Jan Krupiński, kanonik kapituły katedralnej, radny miasta w latach 1905–1911. Fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego i Antoniego Gürtlera, ok. 1907–1910. ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/4100

Fotografia czarno-biała, portret atelierowy przedstawiający starszego mężczyznę, duchownego, siedzącego na fotelu