Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - August Sokołowski, profesor gimnazjum św. Anny …

August Sokołowski, profesor gimnazjum św. Anny, radca szkolny i radny miasta w latach 1904–1905 oraz 1907–1908. Fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego z lat 1914–1920. ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/151