Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - Leon Berbecki …

Leon Berbecki, fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego, prawdopodobnie 1914. ANK, Naczelny Komitet Narodowy, sygn. 29/530/7/608

Fotografia czarno-biała, portret atelierowy przedstawiająca mężczyznę w wojskowym mundurze i rogatywką na głowie