Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - Andrzej Różycki, starszy Cechu Masarzy w Krakowie …

Andrzej Różycki, starszy Cechu Masarzy w Krakowie w latach 1921–1927, właściciel fabryki wędlin, radny miasta i wiceprezes Izby Rzemieślniczej. Fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego, ok. 1927. ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/11029

Andrzej Różycki, starszy Cechu Masarzy w Krakowie