Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952) - Józef Piłsudski …

Józef Piłsudski, fotografia z atelier Józefa Kuczyńskiego, prawdopodobnie 1914. ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/2345

Fotografia czarno-biała, portret atelierowy przedstawiająca mężczyznę w wojskowym mundurze z szablą i rogatywką na głowie