Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Obchody rocznicowe

Kolejne rocznice 13 grudnia stały się czasem pamięci o poległych, represjonowanych, szykanowanych obywatelach

Plakat Małopolskiej Solidarności dotyczący rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na szarym tle rysunek bosonogiej, klęczącej przy ścianie i skutej kajdankami postaci, 2000
ANK, Zbiór Andrzeja Fischera, sygn. 29/2963/52

Plakat wydany przez Solidarność z okazji 18. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na ciemnym tle zdjęcie stojących z tarczami milicjantów, 1999
ANK, Zbiór Andrzeja Fischera, sygn. 29/2963/122
Plakat wydany z okazji wystawy dotyczącej stanu wojennego z 1981 r. Na plakacie zdjęcia z manifestacji antyrządowych odbywających się w Krakowie, 2001
ANK, Zbiór Andrzeja Fischera, sygn. 29/2963/17
Plakat wydany z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.  Na czarnym tle katyński krzyż, widoczna pionowa białoczerwona szarfa. Na ramieniu krzyża napis Plakat propagandowy dotyczący rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z 1981 r.
ANK, Zbiór Andrzeja Fischera, sygn. 29/2963/8