Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja władz PRL

W celu zwiększenia kontroli nad obywatelami, władze zmilitaryzowały większość najważniejszych instytucji oraz zakładów przemysłowych, kierując do nich ponad 8 tysięcy komisarzy wojskowych.

Celem wywarcia na społeczeństwie mrożącego wrażenia, do największych miast skierowano 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy milicjantów, których wyposażono w czołgi, transportery opancerzone i wozy bojowe. Należał do nich nadzór nad przestrzeganiem godziny milicyjnej oraz kontrolowanie przepustek, bez których nie wolno było opuszczać rejonu zamieszkania. Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach oraz oficjalną cenzurę korespondencji. Rozszerzono również kompetencje sądów wojskowych.

Ciekawe wnioski można wyciągnąć też z lektury raportów dziennych opracowywanych przez Sektor Informacji KK PZPR na temat sytuacji społeczno-polityczne w województwie krakowskim, następnie w formie dalekopisów (teleksów) przesyłane do KC PZPR. Zawierają one wręcz detaliczne informacje dotyczące sytuacji bytowej mieszkańców, strajków, manifestacji. Powstawały one z doniesień współpracowników, informatorów ale też w oparciu o przekazywane plotki, informacje zebrane w trakcie spotkań towarzyskich.

 

druk ulotny

Druk ulotny dotyczący rocznicy wprowadzenia 13.12.1981 stanu wojennego w Polsce                ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/61

 

 

Druk ulotny dotyczący możliwych represji za łamanie prawa stanu wojennego
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/31 s. 5
Informacja o sytuacji i nastrojach w województwie miejskim krakowskim – raport KK PZPR do KC PZPR z 8.01.1982
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/32 s. 101-102 
Plakat propagandowy dotyczący „dobrodziejstw” stanu wojennego dla Polski i obywateli
ANK, Zbiór Andrzeja Fischera, sygn. 29/2963/59