Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Publikacje konspiracyjne

Poza demonstracjami, najważniejszym zewnętrznym przejawem istnienia opozycji stała się działalność wydawnicza. Jej znaczenie rosło w miarę słabnięcia nadziei na doprowadzenie do strajku generalnego i zmuszenie władz tą drogą do wznowienia dialogu społecznego. W 1982 r. ukazało się poza zasięgiem cenzury co najmniej osiemset tytułów nielegalnych czasopism, wydano też ponad trzysta broszur i książek.

Przygotowywane były różnego rodzaju druki ulotne z szeregiem instrukcji i komunikatów przekazywanych obywatelom. Opozycja wypracowała taki sposób komunikacji i informowania skazanych na reżimową telewizję obywateli.  Przepisywanie i kolportowanie przez członków grup opozycyjnych tajnych dokumentów komunistycznych władz miały pokazać polskiemu społeczeństwu jej hipokryzję, stąd na wielu ulotkach można odnaleźć zapisy: „Przeczytaj—jeśli możesz przepisz—podaj dalej!” „Przepisz przynajmniej 5 razy i rozdaj prosząc o przepisanie”, „Nie niszcz, przepisz, podaj dalej”.

Okolicznościowe znaczki, upamiętniające ofiary stanu wojennego, represji komunistycznych czy rocznicę porozumień sierpniowych
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/61