Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Wspomnienia, relacje

W zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie zachowało się stosunkowo wiele relacji, wspomnień sporządzonych w trakcie strajków, manifestacji lub w okresie bezpośrednio po zajściach następującym. Dotyczą one zarówno wydarzeń krakowskich ale też strajków i pacyfikacji kopalń, manifestacji w Gdańsku czy relacji z wydarzeń we Wrocławiu. Są to kopie – przepisywane i przekazywane obywatelom.

Koperta okolicznościowa wydana w celu upamiętnienia śmierci górników z KWK “Wujek”      ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/61

Z kroniki grudnia 1981. Trzy dni Wolnej Rzeczypospolitej w Nowej Hucie
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/21 s. 33, 35 
Stan wojny w Krakowie 13.12.1981-6.01.1982, relacja nieznanego autora
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/21 s. 43, 45, 47
Kopalnia „Staszic” w Katowicach w dn. 15.12.1981 (wg relacji uczestnika strajku)
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/21 s. 49
Chronologiczny zapis wydarzeń w KWK „Wujek”  od dnia 13.12.1981 (maszynopis, odpis)
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/21 s. 53
Relacja sztygara z KWK „Wujek”, relacja nieznanego autora
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/21
Relacja ze strajku w KWK „Wujek” w Katowicach (sprawozdanie naocznego świadka), relacja nieznanego autora
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/21 s. 51
Relacja z internowania w stanie wojennym, Ewa Brol
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/21 s. 173, 175, 177