Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Obchody rocznicowe

Plakat wydany przez Solidarność z okazji 18. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na ciemnym tle zdjęcie stojących z tarczami milicjantów, 1999
ANK, Zbiór Andrzeja Fischera, sygn. 29/2963/122