Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Obchody rocznicowe

Obchody 4. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, plakat
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/61